Jak stosować leki bez recepty u dzieci

 • Leki dla dzieci 24</br>Jak stosować leki bez recepty
  Leki dla dzieci 24
  Jak stosować leki bez recepty

© dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk, mgr farm. Ilona Ślugaj. Redakcja naukowa: prof. dr hab. med. Teresa Jackowska.  

Poniżej przedstawione są uniwersalne zasady stosowania leków bez recepty.

ZASADY PODSTAWOWE

 • Stosuj leki tylko wtedy, gdy jest to konieczne i gdy wiesz jaką dolegliwość chcesz złagodzić np. gorączkę.
 • Nie stosuj leków "na wszelki wypadek". 
 • Zawsze czytaj ulotki dołączone do leków.
 • Naucz się rozpoznawać substancje czynne leków, nie przyjmuj równolegle leków zawierających tę samą substancję czynną. .
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – skonsultuj je z lekarzem lub farmaceutą.

ZASADY BEZPIECZNEGO PRZYJMOWANIA LEKÓW

 • Musisz ustalić substancję czynną leku wymienioną na opakowaniu pod nazwą handlową leku – wiele leków zawiera tę samą substancję czynną.
 • Musisz wyrobić sobie nawyk korzystania z informacji o leku zawartej w ulotce dołączonej do każdego opakowania.
 • Musisz ustalić, czy lek jest przeznaczony dla dzieci oraz czy jest właściwy dla wieku dziecka.
 • Musisz ustalić czy możesz podać dziecku dany lek, jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą.
 • Sprawdź, czy lek ma być podawany przed posiłkiem czy po posiłku oraz z jakimi pokarmami nie powinien być podawany.
 • Naucz się rozpoznawania substancji pomocniczych, np.: zawartości alkoholu w płynach, zawartości cukru (w przypadku chorych na cukrzycę), czasem innych substancji, na które dziecko może być uczulone. Sprawdź w ulotce, czy lek nie zawiera żadnego z tych składników.
 • Przypomnij sobie, czy u dziecka nie występowały w przeszłości objawy uczulenia na ten lek. 
 • Musisz ustalić czy można podać razem leki, jeśli chcesz podać dziecku więcej niż jeden lek.
 • Zapoznaj się z działaniami niepożądanymi, które mogą wystąpić podczas stosowania danego leku.
 • W przypadku pominięcia dawki leku, nie należy stosować dawki podwójnej lecz należy przyjąć następną dawkę zgodnie z planem.
 • Jeżeli podajesz dziecku lek bez recepty, a objawy utrzymują się lub nasilają, zawsze skontaktuj się z lekarzem.
 • Jeśli masz podejrzenie, że wystąpiły objawy niepożądane związane z przyjmowaniem leku – nie czekaj, skontaktuj się z lekarzem.

ZASADY BEZPIECZNEGO OBCHODZENIA SIĘ Z LEKAMI

 • Stosuj tylko leki przechowywane w miejscu o odpowiedniej temperaturze, z odpowiednio ograniczonym dostępem światła. Sposób przechowywania leków jest zawsze opisany w ulotce dołączonej do opakowania leku.
 • Zawsze przechowuj leki w oryginalnych opakowaniach, z zachowaną ulotką przylekową.
 • Nigdy nie przyjmuj leku po upływie daty ważności lub gdy jego wygląd jest zmieniony, niezależnie od jego daty ważności.
 • Nie przesypuj oraz nie przelewaj leków do innych naczyń lub opakowań.
 • Przed podaniem leku sprawdź, czy podajesz właściwy lek – nigdy nie przyjmuj leku „na pamięć” lub w ciemności.
Facebook