O lekach bez recepty dla dzieci

  • O lekach bez recepty</br>dla dzieci
    O lekach bez recepty
    dla dzieci

© dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk, mgr farm. Ilona Ślugaj. Redakcja naukowa: prof. dr hab. med. Teresa Jackowska.  

LEKI BEZ RECEPTY

Leki bez recepty umożliwiają samodzielne leczenie w powszechnych dolegliwościach, takich jak przeziębienie, gorączka, katar, kaszel czy kolka. Decyzję o ich zastosowaniu podejmuje sam pacjent na podstawie samodzielnie postawionego rozpoznania dolegliwości lub choroby. Często również decyzję tę podejmuje lekarz po zbadaniu pacjenta, jeśli choroba nie wymaga leczenia lekami na receptę. 

Suplementy diety

Leków bez recepty nie należy mylić z suplementami diety, które nie posiadają właściwości produktu leczniczego. Suplement diety to skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub innych substancji odżywczych, które ma wzbogacić naszą codzienną dietę w składniki, których niewystarczające ilości dostarczamy w przyjmowanych posiłkach. Suplementy z prawnego punktu widzenia są żywnością. 

KIEDY STOSOWAĆ LEKI BEZ RECEPTY u dzieci

Leki bez recepty stosujemy tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i gdy wiemy jaką chorobę chcesz zwalczyć lub jaki objaw chcemy złagodzić (np. wysoką gorączkę, kaszel). Nie podejmuj się samodzielnego leczenia lekami bez recepty bez uprzedniej konsultacji z lekarzem u noworodka i niemowlęcia, oraz gdy objawy występują po raz pierwszy i nie masz jeszcze doświadczenia w postępowaniu z nimi. Zachowaj szczególną ostrożność u dzieci upośledzonych i niepełnosprawnych.

CZYTAJ ZAWSZE ULOTKI LEKÓW

Do każdego opakowania leku dołączona jest informacja o  jego działaniu, wskazaniach, przeciwwskazaniach, działaniach niepożądanych, a szczególnie o dawkowaniu, która stanowi jego oficjalną instrukcję stosowania, z której koniecznie trzeba korzystać i czytać ulotkę w całości. 

BARDZO WAŻNE - NAUCZ SIĘ ROZPOZNAWAĆ SUBSTANCJE CZYNNE LEKÓW, żeby nie podać dziecku tego samego leku więcej niż należy

Każdy lek składa się z substancji czynnych, które warunkują jego działanie oraz z substancji pomocniczych, tworzących postać leku (np. tabletka, syrop, czopek) oraz nadających smak i kolor. 
Różne firmy farmaceutyczne produkują leki oparte o tę samą substancję czynną, co stwarza możliwość obecności w aptekach wielu leków o tym samym działaniu, pod różnymi nazwami. Należy nauczyć się odczytywać nazwy substancji czynnych przed podaniem więcej niż jednego leku, w celu uniknięcia przedawkowania tej samej substancji czynnej. 
Nazwa międzynarodowa substancji czynnej jest zawsze napisana drobną czcionką pod nazwą handlową leku. Jest ona zawsze taka sama dla wszystkich leków zawierających tę samą substancję czynną. W żadnym przypadku nie można stosować dwóch leków zawierających tę samą substancję czynną, ponieważ prowadzi to do przedawkowania. 

Facebook