Oddział Warszawski PTP

 • Prof. Józef Brudziński
  Prof. Józef Brudziński
 • Polskie Towarzystwo</br>Pediatryczne
  Polskie Towarzystwo
  Pediatryczne
 • Oddział Warszawski</br>Polskiego Towarzystwa</br>Pediatrycznego
  Oddział Warszawski
  Polskiego Towarzystwa
  Pediatrycznego
 • Prezes Zarządu OWPTP</br>Prof. Teresa Jackowska
  Prezes Zarządu OWPTP
  Prof. Teresa Jackowska
 • Zarząd OWPTP 2017
  Zarząd OWPTP 2017

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

www.owptp.pl

Polskie Towarzystwo Pediatryczne zostało utworzone z inicjatywy polskiego pediatry i neurologa profesora Józefa Brudzińskiego w 1908 r. Oddział Warszawski powstał w Warszawie w 1910 r., z również inicjatywy prof. Józefa Brudzińskiego, jako Sekcja Lekarzy Pediatrów przy Warszawskim Towarzystwie Lekarskim. W 1931 Polskie Towarzystwo Pediatryczne w Warszawie przyjęło nazwę Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego jest najdłużej działającym, najliczniejszym i najbardziej aktywnym oddziałem spośród 25 oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 

Najważniejszym celem OWPTP jest podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych lekarzy pediatrów, lekarzy specjalizujących się w pediatrii oraz lekarzy rodzinnych. Służą temu konferencje naukowo-szkoleniowe, kursy medyczne organizowane i warsztaty interaktywne, na których poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia z pediatrii. Konferencje połączone są ze spotkaniami z ordynatorami oddziałów pediatrycznych województwa mazowieckiego. Na zebraniach Zarządu poruszane są aktualne problemy pediatrii w Warszawie i w województwie mazowieckim, omawiany jest program posiedzeń naukowych oraz przyjmowani są nowi członkowie. Oddział posiada sekcję młodych lekarzy - Klub 35. Każdego roku odbywają się również spotkania Zarządu OWPTP z pediatrami seniorami. Pod patronatem OWPTP odbywają się ogólnopolskie konferencje pediatryczne. Członkowie OWPTP sa licznie wyróżniani przez władze PTP za działalność na rzecz dzieci i pediatrii. OWPTP liczy ok. 1000 członków i 174 członków emerytowanych, rocznie przyjmowanych jest średnio ok. 50 nowych członków. Od 2004 r Przewodniczącą Zarządu Oddziału Warszawskiego jest Prof. dr hab. med. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii. 

Prof. Teresa Jackowska jest kierownikiem Kliniki Pediatrii oraz kierownikiem Studium Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jest członkiem Rady Naukowej IP Centrum Zdrowia Dziecka oraz członkiem Komisji Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Prof. Teresa Jackowska jest członkiem Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, Społecznym Doradcą Rzecznika Praw Dziecka, przewodniczącą Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta do rozpatrywania sprawy z zakresu pediatrii.

Prof. Teresa Jackowska od 2007 roku jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest redaktor naczelną czasopisma "Analiza Przypadków w Pediatrii" oraz zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego "Pediatria Polska". Prof. Jackowska jest również członkiem Komitetów Naukowych czasopism: "Medycyna Wieku Rozwojowego", "Pediatria po Dyplomie" i "Standardy Medyczne Pediatria".

Prof. Teresa Jackowska została odznaczona przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne Medalem Brudzińskiego oraz nagrodzona Oskarem Polskiej Pediatrii za działania na rzecz pediatrii. 

Facebook